Tervezett program

2019. október 13. – VASÁRNAP
10 órától Regisztráció
12:00 Ebéd
13:30 Megnyitó
13:45 POSZTER szekció
5-5 perces short oralok (short oral előadások listája >>)
16:00 Szünet
16:30 Kvízjáték (kb. 1-1,5 óra)
18:30

Fogadás

2019. október 14. – HÉTFŐ
09:00

Plenáris előadás (1. Terem)
elnök: Roósz András

Mankovits Tamás
Titánalapú 3D nyomtatás a mozgásszervi sebészetben

09:30 Szünet
  1. terem
elnök: Mészáros István
2. terem
elnük: Dankházi Zoltán
09:45 Beke Dezső
(Debreceni Egyetem)
A martenzites átalakulás aszimmetriájáról
Molnár Dániel
(Miskolci Egyetem)
Félfolyamatos alumínium öntés stacionárius viszonyainak szimulációja
10:05 Buza Gábor
(Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft)
Anyagmegmunkálás ultrarövid lézersugár-impulzusokkal
Koncsik Zsuzsanna
(Miskolci Egyetem)
Nagyszilárdságú acél törésmechanikai tulajdonságainak jellemzése kísérlettel és modellezéssel
10:25 Mertinger Valéria
(Miskolci Egyetem)
PLC hatás TWIP acélokban
Szabó Ferenc
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
Fröccsöntés közben fellépő szegregációs folyamatok vizsgálata és modellezése
10:45 Makó Éva
(Pannon Egyetem)
Kaolinit nanoszerkezetek előállítása interkalációs és mechanokémiai módszerekkel
Takács László
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
Polimer szendvicsszerkezet mechanikai jellemzése
11:05 Baumli Péter
(Miskolci Egyetem)
Nano-szerkezetű anyagok szintézise vizes közegből
Gál Viktor
(Miskolci Egyetem)
Lemezalkatrész lokális elvékonyodásának modellezése
11:25 Kalácska Szilvia
(Empa Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology)
Deformált mikrooszlopokban kialakuló diszlokáció-struktúrák méretfüggésének vizsgálata 3 dimenziós HR-EBSD segítségével
Mucsi András
(ISD Dunaferr Zrt.)
Törésvonalak képződésének végeselemes modellezése
11:45 Hlavács Adrienn
(Miskolci Egyetem)
Termomechanikus kezelések és az összetétel hatása alumínium ötvözetek lágyítási textúrájára
Hegyes Tibor
(Arconic Köfém Kft)
Meleghengerlés szimulációja sejt automata módszerrel
12:05 Ebéd
  1. terem
elnök: Hargitai Hajnalka
2. terem
elnök: Gémes György
13:30 Kaptay György
(Miskolci Egyetem)
A határfelületi energiák általános modellje
Perezné Feró Erzsébet
(MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
Az oxidáló atmoszféra hatása a cirkónium burkolat oxidációjára és mikroszerkezetére
13:50 Bereczki Peter
(Arconic Köfém Kft)
Nagytömegű alumínium tekercsek hőkezelésének anyagszerkezeti szempontból történő optimalizálása szimulációs szemszögből
Dankházi Zoltán
(Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Levegőn és N2-tartalmú vízgőzben hőkezelt Zr fűtőelem burkolatanyagok visszaszórt-elektrondiffrakciós vizsgálata
14:10 Nagy Csaba
(Arconic Köfém Kft)
Nagytömegű alumínium tekercsek hőkezelésének anyagszerkezeti szempontból történő optimalizálása üzemi szemszögből
Szenthe Ildikó
(MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
Cirkónium ötvözet besugárzása a Budapest Kutató Reaktorban
14:30 Béres Gábor
(Neumann János Egyetem)
Feszültség-alapú határdiagram alkalmazása ráncosodási kritériumként a lemeziparban
Groma István
(Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Atomreaktorokban használható cirkónium ötvözetek mikroszerkezetének meghatározása röntgen vonalprofil analízissel
14:50 Kovács Norbert Krisztián
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
3D nyomtatott térbeli vázszerkezet fejlesztése és hatásának elemzése fröccsöntött polimerkompozitok mechanikai és morfológiai tulajdonságaira
Polestyuk Zoltán
(TÜV Rheinland InterCert Kft.)
Cirkónium mintákon végrehajtott mechanikai vizsgálatok a C.A.K.- projekt keretében
15:10 Pammer Dávid
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
Generatív tervezéssel előállított felületi struktúrák additív gyárthatóságának vizsgálata fém alapanyagból
Király Márton
(MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
Atomerőművi fűtőelemek üzemzavari viselkedésének modellezése
15:30 Szünet
15:45 POSZTER szekció (poszterek listája >>)
a poszterek megtekintése
16:30

Kerekasztal-beszélgetés (1. terem)

Téma: Ipar 4.0 az anyagtudományban
Moderátor:
Szalay Tibor
Meghívott mintagyár:
Continental Automotive Kft.

18:30

Bankett

  • A fotópályázat nyerteseinek díjátadása
  • A Legjobb Poszter Díjak átadása
2019. október 15. – KEDD
09:00

Plenáris előadás (1. terem)
elnök: Lukács János

Barkóczy Péter
Réz ötvözése és a rézötvözetek feldolgozása a bronzkori Kárpát-medencében

09:30 Szünet
  1. terem
elnök: Trampus Péter
2. terem
elnök: Szabó Péter János
09:45 Trampus Péter
(Dunaújvárosi Egyetem)
Miért van szükség hazai nukleáris anyagtudományi kutatásra?
Benke Márton
(Miskolci Egyetem)
Fázisarány meghatározása kristálytanilag orientált anyagokon pólusábrák alapján
10:05 Varga Tiborné
(MVM Paksi Atomerőmű Zrt.)
Az üzemidő hosszabbítás reaktortartály felügyeleti programja a Paksi Atomerőműben
Gillemot Ferenc
(MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
Anyagtakarékos próbatestek használata
10:25 Pinczés János
(MVM Paksi Atomerőmű Zrt.)
A szelektív korrózió kezelése az öregedéskezelés keretében
Nagy Erzsébet
(MTA-ME Anyagtudományi Kutatócsoport)
Rietveld illesztés alkalmazása irányított szerkezetekben
10:45 Vértesy Gábor
(MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
Reaktoracél sugárkárosodásának roncsolásmentes vizsgálata mágneses módszerrel
Sebők Dániel
(Szegedi Tudományegyetem)
Pórusos rendszerek vizsgálata mikro-CT technikával
11:05 Tóth Péter
(Paks II. Atomerőmű Zrt.)
Modern, atomerőművi szerkezeti anyagok és modellezés
Suplicz András
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
Üveggyönggyel töltött többkomponensű fröccsöntött polimer kompozitok határfelületi kapcsolatának vizsgálata
11:25 Kővári András
(Paks II. Atomerőmű Zrt.)
Az új paksi VVER 1200 blokkok fővízköri elemeinek roncsolásmentes vizsgálati lehetőségei és kérdései
Tóth József
(MTA Atommagkutató Intézet)
Rozsdamentes acélok és Cu-Ni ötvözetek felületi korróziójának elektron színképészeti tanulmányozása
11:45 Hózer Zoltán
(MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
Új típusú burkolatok fejlesztése atomerőművi fűtőelemekhez
Gyöngyösi Szilvia
(Miskolci Egyetem)
Arany János szoborcsoport restaurálásának anyagvizsgálati kérdései
12:05 Ebéd
  1. terem
elnök: Szabados Ottó
2. terem
elnök: Réger Mihály
13:30 Weltsch Zoltán
(Neumann János Egyetem)
Nagy energiasűrűségű felületkezelések kötéstechnológiákra gyakorolt hatása
Rosta László
(MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
Neutronos módszerek az anyagvizsgálatokban – új lehetőségek
13:50 Gyökér Zoltán
(Miskolci Egyetem)
Forraszkompozitok előállítása és szerkezetvizsgálata
Gubicza Jenő
(Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Alacsony hőmérsékletű hőkezelés hatása nanoanyagok rácshiba szerkezetére és mechanikai tulajdonságaira
14:10 Lukács János
(Miskolci Egyetem)
Az alapanyag-hozaganyag párosítás hatása a fáradásos repedésterjedésre, 690 MPa és 960 MPa szilárdságú szerkezeti acélok és hegesztett kötéseik esetén
Jenei Péter
(Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Modern fémhabok mikroszerkezete és mechanikai tulajdonságai
14:30 Májlinger Kornél
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
Ultranagy szilárdságú vékonylemezek ellenállás-ponthegesztett kötéseinek nyíró-szakítóereje
László István
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
Molekuladinamikai számolás nanokamrákban
14:50 Temesi Tamás
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
Fém és polimer anyagok közötti kötés létrehozásának lehetőségei
Wiener Csilla
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
Tönkremenetel nyomon követése alumínium mátrixú szintaktikus habokban
15:10 Berczeli Miklós
(Neumann János Egyetem)
Járműipari kötések szilárdságnövelő fejlesztése a határfelületi tulajdonságok módosításával
Litauszki Katalin
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
Kémiai úton habosított politejsav tulajdonságainak elemzése
15:30 Búcsú parti, elutazás

Elfogadott poszterek

“Short oral” előadások poszterrel

Levezető elnök: Kaptay György

SO-01
Angel Dávid
Kerámia részecskékkel erősített Ti mátrixú nanokompozitok

SO-02
Asztalos Lilla
A bevonat hatása különböző alapanyagú sztentek korróziós tulajdonságaira

SO-03
Bubenkó Marianna
Al-Si ötvözetek primer fázis szemcsefinomításának hatása a melegrepedékenységre

SO-04
Bubonyi Tamás
Alumíniumöntvények porozitásának vizsgálata tomográfia segítségével

SO-05
Gyarmati Gábor
Kettős oxidhártyák pórusképződésre gyakorolt hatásának vizsgálata AlSi7MgCu ötvözet esetén

SO-06
Halápi Dávid
3D nyomtatással gyártott precíziós viasz próbatestek öntésre alkalmasságának vizsgálata

SO-07
Hudák Henrietta
Formázó- és maghomokkeverékek granulometriai tulajdonságai és az előállítási paraméterek közötti kapcsolat vizsgálata

SO-08
Kárpáti Viktor
Alumínium ötvözetek félfolyamatos öntése

SO-09
Kazup Ágota
AlSi és AlMg ötvözetek félfolyamatos öntése és szerkezetének vizsgálata

SO-10
Kéri Zoltán
Alumínium olvadék felszínén lejátszódó folyamatok kezelősó adagolásakor

SO-11
Kőszegi Szilvia
Nagy Mg-tartalmú, jól alakítható alumínium ötvözetek homogenizálási és képlékenységi problémái

SO-12
Maloveczky Anna
Nyomófeszültség létrehozása gömbgrafitos öntöttvas felszíni rétegében lézersugaras technológiával

SO-13
Petrény Roland
Poliamid 6 mátrixú, szénszál és szén nanocső tartalmú hibrid nanokompozitok mikroszerkezetének hatása a dinamikus mechanikai jellemzőkre

SO-14
Semperger Orsolya Viktória
Töltőanyag hatása a T-RTM technológiával előállított poliamid 6 minták nedvességfelvevő képességére

SO-15
Sepsi Máté
Nióbium roncsolásmentes textúra vizsgálata szupravezető alkalmazáshoz

SO-16
Szabó Anna
Reciklált PET hab égésgátlása

SO-17
Tomin Márton
Térhálósított polietilén habok energiaelnyelő-képességének vizsgálata

SO-18
Tóth Csenge
Fröccsöntött és 3D nyomtatott kompozit szerkezetek vizsgálata

SO-19
Végh Ádám
Makro- és nanoméretű rendszerek fázisdiagramjainak számítása a felületi olvadás figyelembevételével

POSZTER előadások

Bevezetőt mond: Beke Dezső

P-01
Balázs Barnabás Zoltán
Acélok mikroforgácsolásának kísérleti és végeselemes vizsgálata

P-02
Czagány Máté
Csökkentett olvadáspontú Ni és Cu alapú nano-multiréteg fejlesztése és vizsgálata

P-03
Fekete Imre
Hőkifáradás vizsgálata hibrid lézer szinterelt anyagok határfelületén

P-05
Ficzere Péter
FDM típusú additív gyártástechnológia során fellépő hibák vizsgálati lehetőségei

P-06
Fried Zoltán
A hőátadási együttható rekonstrukciójához választott FWA algoritmusban számolt célfüggvény változási irányának előrejelezhetősége

P-07
Harangozó Dóra
Az alakváltozási inhomogenitás jellemzése fémlemezek szakítóvizsgálata során

P-08
Herbáth Beáta
A vas- és acél alapfém felületi minőségének hatása a korrózióvédő bevonatok tulajdonságaira

P-09
Horváth Richárd
Korrózióálló duplex acél forgácsolhatóságának vizsgálata PVD bevonatos szerszámmal

P-10
Hugyecz Attila
Nagyentrópiájú ötvözetek lágyulási újrakristályosodási textúrájának vizsgálata

P-11
Ibriksz Tamás
Kisméretű lágyacél alkatrészek optimális hevítési idejének meghatározása

P-12
Károly Dóra
Változó sűrűségeloszlású alumínium mátrixú szintaktikus fémhabok

P-13
Katona Bálint
A 15D100 típusú dízelmotor hengerhüvely öntvényhibáinak elemző anyagtani vizsgálata

P-14
Kemény Alexandra
Alumínium mátrixú expandált perlittel töltött szintaktikus fémhab fárasztóvizsgálata

P-15
Kemény Dávid Miklós
Additívan és hagyományosan gyártott 316L anyagok mikroszerkezeti vizsgálata

P-16
Kocsis Bence
Fe-6,9wt%Si por ötvözetből készült toroid minták különböző hőkezelési stratégiáinak hatása a mágneses tulajdonságokra

P-17
Kókai Eszter
Poliamid alapú montmorillonittal erősített nanokompozitok vízfelvételének vizsgálata

P-18
Kónya János
Egészségügyben alkalmazott titán hegesztett kötésének mechanikai vizsgálata

P-19
Korózs József
A Butler-egyenlet levezetése az oldatok felületi Gibbs-energiájának minimumából

P-20
Kovács Péter Zoltán
A polimer elemek alakíthatóságának vizsgálata különböző szoftverkörnyezetben a járműipar számára

P-21
Kovács András
Kaolinit nanocsövek előállítása és minősítése

P-22
Kovács Dorina
VVER 1200 reaktortartály anyagának vizsgálata öregedés szempontjából

P-23
Kulcsár Klaudia
Strukturált, zárt és nyitott cellás habok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata végeselem analízissel

P-24
Lendvai László
Növelt mechanikai tulajdonságú biopolimerek fejlesztése additív gyártáshoz

P-25
Leveles Borbála
Alumínium mátrixú bimodális fémhab gyártása és vizsgálata

P-26
Maksa Zsolt
Nagyentrópiás ötvözeteken alapuló kompozitok előállítása

P-27
Maróti János Endre
A léces martenzit kompozit szerkezetének kialakulásának vizsgálata

P-28
Mikóné Mádi Laura
A műgyantakötésű homokmagokból öntés során felszabaduló gázok nyomásának a vizsgálata

P-29
Nagy András Lajos
Besugárzott kopásvizsgálati minták szövetszerkezetének analízise

P-30
Pázmán Judit
Al8006 ötvözet teljesítőképességének meghatározása

P-31
Pór Gábor
Acélminták vizsgálata mágneses gerjesztéssel

P-32
Réger Mihály
Szűkített V varrat tompahegesztése ausztenites acélon

P-33
Renkó József Bálint
Beraha I. típusú marószer hatása különböző anyagminőségeken

P-34
Slonszki Emese
CAK – Cirkónium Anyagtudományi Kutatások

P-35
Somlyai-Sipos László
Nikkel és réz nanoszemcsék szintézise és vizsgálata

P-36
Szlancsik Attila
AlSi10MnMg mátrixú agyagkavics erősítésű szintaktikus fémhabok mechanikai tulajdonságai

P-37
Szobota Péter
Nb alapú szupravezető elem hengerlési technológiájának kidolgozása

P-38
Tajti Ferenc
Napelem cellák integrálásának kötéstechnológiai fejlesztése kompozitokba

P-39
Takács Márton
Martenzites korrózióálló acél mikroforgácsolása

P-40
Tamási Kinga
Növényi olajok relaxációs folyamatainak vizsgálata TSD módszerrel

P-41
Tóth Enikő
Mikroméretű anyagmaradványok vizsgálata igazságügyi szakértői szemmel – Bemutatkozik a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ

P-42
Tóth Álmos Dávid
Nano-méretű ZrO2 és CuO részecskék kenőolaj-adalékként való alkalmazhatóságának vizsgálata

P-43
Ürmös Antal
Alumínium, Gallium és Indium nanorészecskék mikroszkopikus viszkozitásának egy lehetséges új modellje

P-44
Wadas Tatiane
Lightweight Manufacturing of Automotive Parts (Tömegcsökkentés autóalkatrészek gyártásánál)

P-45
Wizner Krisztián
Metallurgiai eredetű hibák reklamációkivizsgálását támogató szakértői rendszer kialakítása az ISD Dunaferr Zrt. technológiájában

P-46
Wizner Krisztián
Folyamatosan öntött acélbrammák metallurgiai eredetű hibáinak okfeltáró vizsgálata az ISD Dunaferr Zrt-nél